E134 Haukelivegen AS

E134 Haukelivegen AS  er ein interesseorganisasjon med fylgjande føremål (§ 3 i vedtektene):
Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet. Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.
Administrasjon:
Dagleg leiar er Pål Kårbø.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: c/o Pål Kårbø, Floghaugane 34B, 5918 Frekhaug
Bilete av Børge Skårdal

Pål Kårbø

Dagleg leiar
Telefon: 93 42 90 63
E-post: pk@134.no
Styret:
Selskapet har eit styre på 10 medlemer.
Styreleiar er Roald Aga Haug, ordførar i Ullensvang kommune.
Nestleiar er Edvard Mæland, medlem samferdselsutvalet Vestfold og Telemark fylkeskommune
Bilete av Roald Aga Haug

Roald Aga Haug

Styreleiar
Telefon: 97 55 84 00
E-post: roald.a.haug@ullensvang.kommune.no
Styret - kontaktinformasjon pr. juni 2020:
Styreleiar Roald Aga Haug
Ordførar i Ullensvang kommune
Tlf. 97558400
Send mail
Hilde Thorud
Asker Næringsforening
Tlf. 97701519
Send mail
Ruth Grethe Østebøvik Eriksen
Varaordførar i Sveio
Tlf. 45612450
Send mail
Arne Bergsvåg
Varaordførar i Rogaland Fylkeskommune
Tlf. 91181096
Send mail
Jon Rikard Kleven
Ordførar i Vinje kommune
Tlf. 90970143
Send mail
Nestleiar Edvard Mæland
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Tlf. 90043025
Send mail
Trine Meling Stokland
Varaordførar i Haugesund kommune
Tlf. 93458633
Send mail
Arve Helle
Vestland fylkeskommune
Tlf. 91737562
Send mail
Bengt Halvard Odden
Ordførar i Hjartdal kommune
Tlf. 92489620
Send mail
Lene Conradi
Ordførar i Asker kommune
Tlf. 
Send mail
Aksjonærar:
Selskapet har 4 fylkeskommunar, 33 kommunar og 8 bedrifter som eigarar. Vi ynskjer velkomen nye eigarar som vil bidra til utbygging av dette vegsystemet. Å vere aksjonær inneber å vere samd i føremålet for selskapet og å bidra økonomisk til drifta gjennom eit "spleiselag" med årleg betaling.
Selskapet sin revisor er:
Registrert revisor Terje Bråvoll, Odda Revisjon AS, Odda.