E134 Haukelivegen AS

E134 Haukelivegen AS  er ein interesseorganisasjon med fylgjande føremål (§ 3 i vedtektene):
Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet. Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.
Administrasjon:
Dagleg leiar er Pål Kårbø.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: c/o Pål Kårbø, Floghaugane 34B, 5918 Frekhaug
Bilete av Børge Skårdal

Pål Kårbø

Dagleg leiar
Telefon: 93 42 90 63
E-post: pal.karbo@bkkfiber.no
Styret:
Selskapet har eit styre på 10 medlemer.
Styreleiar er Roald Aga Haug, ordførar i Odda.
Nestleiar er Gry Anette Rekanes Amundsen, Nome.
Bilete av Roald Aga Haug

Roald Aga Haug

Styreleiar
Telefon: 97 55 84 00
E-post: roald.a.haug@odda.kommune.no
Styret - kontaktinformasjon pr. juli 2018:
Styreleiar Roald Aga Haug
Ordførar i Odda
Tlf. 97558400
Send mail
Hilde Thorud
Daglig leder Røyken næringsråd
Tlf. 97701519
Send mail
May Britt Vihovde
Varaordførar i Haugesund
Tlf. 93063649
Send mail
Arne Bergsvåg
Rogaland FK
Tlf. 91181096
Send mail
Knut Duesund
Telemark FK
Tlf. 41626656
Send mail
Nestleiar Gry Anette Rekanes
Nome
Tlf. 47263048
Send mail
Laila Irene Johansen
Kongsberg
Tlf. 91180860
Send mail
Atle Kvåle
Ordførar i Fusa
Tlf. 91735602
Send mail
Harald Grande
Adm.dir. Tizir AS
Tlf. 95731251
Send mail
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland
Ordførar i Tinn
Tlf. 35082501
Send mail
Aksjonærar:
Selskapet har 4 fylkeskommunar, 34 kommunar og 8 bedrifter som eigarar. Vi ynskjer velkomen nye eigarar som vil bidra til utbygging av dette vegsystemet. Å vere aksjonær inneber å vere samd i føremålet for selskapet og å bidra økonomisk til drifta gjennom eit "spleiselag" med årleg betaling.
Selskapet sin revisor er:
Registrert revisor Terje Bråvoll, Odda Revisjon AS, Odda.