E134 Dagslett - E18

Det blir planlagt ny firefelt veg frå Dagslett i Røyken til kryss med E18 i Lier.

Status

Planprogram for kommunedelplan er nå under arbeid

Fakta