oppstarta prosjekt
planlagte tiltak
Kart illustrasjon Haukelivegen
lukk

E134 arm til Bergen

Aust-vestutgreiinga frå 2015 foreslår at det blir bygd ny og rask veg til Bergen frå E134.