oppstarta prosjekt
planlagte tiltak
Kart illustrasjon Haukelivegen
lukk

E134 Århus-Gvammen

Tiltaket er en ca 8 km tunell fra Seljestad til Liamyrane over Røldal.
Prosjektet er venta ferdig i desember 2019