oppstarta prosjekt
planlagte tiltak
Kart illustrasjon Haukelivegen
lukk

E134 Kongsberg

Denne strekningen er selve høgfjellspassasjen på E134.
Vedtatt kommunedelplaner i Odda og Vinje kommuner.