oppstarta prosjekt
planlagte tiltak
Kart illustrasjon Haukelivegen
lukk

E134 Oslofjordtunnelen

Utbygging til firefeltsveg inklusive nye tunnelløp, også Oslofjordtunnelen
Prosjektet er finansiert i NTP med statleg finansiering og bompengar. Prosjektet er nå i prosess med byggeplanlegging. Byggestart blir i 2020