E134 Seljord - Åmot

Bakka-Solheim er en sammenhengende strekning på i underkant av 40 km i Etne og Vindafjord kommuner. Den fører E134 utenfor alle tettsteder på strekningen og har planlagt standard for 90 km/t, der det i dag er mest 60 km/t. Hele strekningen er ny veg, eksisterende trasé blir liggende som lokalveg.

Status

Vedtatt kommunedelplan i Etne og Vindafjord kommuner.

Fakta

• 40 km ny veg

• Utenfor tettstedene Ølensvåg, Ølen og Etne

• Estimert samla kostnad ca 4,5 mrd

• Vegstandard fro 90 km/t med forbikjøringsfiler