E134 Kongsberg

Denne strekningen er selve høgfjellspassasjen på E134, det er her hele usikkerheten ved regulariteten ligger og som i dag er den store trusselen og flaskehalsen, særlig viktig for næringstrafikken. En vintersikker trasé består av en hel- eller delt tunelløsning mellom Liamyrane øst for Røldal og Vågsli.

Status

Vedtatt kommunedelplaner i Odda og Vinje kommuner.

Fakta

• 100% vintersikker veg

• ca. 25 km tunell

• Fra Liamyrane i Røldal til Vågsli