E134 Århus-Gvammen

Tiltaket er en ca 9 km tunell fra Seljord til Gvammen i Hjartdal.(omtrent ved Korlevoll skistadion) til Liamyrane over Røldal. I tillegg til innkorting i kilometer er traséen tilnærmet flat, noe som gir betydelig innsparing i høydemeter ned til Røldal. Problemer som ofte oppstår med tungtransport i Hordasvingene vinterstid vil også bli eleminert med ny trasé.

Status

Prosjektet er venta ferdig i desember 2019

Fakta

• 14 km ny veg

• 7 km kortere veg

• 700 høgdemeter spart

• Standard dimensjonert for 90 km/t

• Kalkulert kostnad: 2,9 mrd. (2,4 mrd statleg og 0,5 mrd i bompenger)