RV13 Ryfast

Strekningen består av to seperate prosjekt, der det ene er en innkorting som går utenom Notodden og det andre en innkorting utenom Seljord og Åmot. Førstnevnte er gir en innkorting nord for Notodden med ca 10 km. Telemarkinnkortinga er valg av nordre trasé i nærheten av Rauland. Traséen vil gi en innkorting på vel 35 km og 50 minutt kjøretid.

Status

Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU) for traséen Gvammen-Vågsli. Utredningen konkluderer med en anbefaling av nordre trasé.

Fakta

• Samla innkorting ca 70 minutt

• Samla innkorting ca 45 kilometer

• Trasé utenfor Seljord, Åmot og Notodden

• Estimert kostnad for de to prosjektene er hhv 11 og 7 mrd