E134 Seljordstrond

Bilete frå TA

Status

Prosjektet skal bompengefinansierast. Bompengeproposisjonen er venta godkjend av Stortinget hausten 2018 og at byggestart blir i 2019.

Fakta