E134 Oslofjordtunnelen

Status

Prosjektet er finansiert i NTP med statleg finansiering og bompengar. Prosjektet er nå i prosess med byggeplanlegging. Byggestart blir i 2020

Fakta

Under byggeplanlegging

Byggestart 2020

Ferdig 2025

Nåverande løp rehabilitert og full firefelt i 2026