8/7/2020

Vegopning 3. juli for ny E134, Damåsen- Saggrenda

Fredag 3.juli vart ny E134 utanom Kongsberg opna av samferdselsminister Knut Arild Hareide

13 km ny 4-felts veg er ei viktig oppgradering både for lokalbefolkninga og dei som er på gjennomreise forbi Kongsberg

Tilbake