19/2/2020

Høyringsmøter om NTP

No er det fleire høyringsmøter for NTP-prosessane. E134 Haukelivegen AS deltek aktivt i møteserien.

Dei komande vekene er det mange høyringsmøter for NTP-prosessen i fylkene. Vestland fylkeskommune har 3 høyringsmøter, Bergen 19.februar. Stord 21.februar og Skei i Jølster 27.februar. Rogaland fylkeskommune har møte i Stavanger 5.mars og Vestfold og Telemark har Høyringsmøte 23.mars. Selskapet vil vera tilstades og aktiv på alle møtene.

Tilbake