23/8/2020
Mathilde Pettersen

5 kommunar står saman i kravet om KVU på arm til Bergen

Hardanger Industri, Hordalandsdiagonalen AS og E134 Haukelivegen AS arrangerte i fellesskap eit koronavenleg samferdselsmøte på Flesland tysdag 18.august.

Hardanger Industri, Hordalandsdiagonalen AS og E134 Haukelivegen AS arrangerte i fellesskap eit koronavenleg samferdselsmøte på Flesland tysdag 18.august.

Direktør planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS heldt hovudinnlegget : "Nye Veier AS sine innspel til NTP 2022-33 - Heilskapleg utbygging E134". Fylkesordførar Jon Askeland og utvalsleiar for samferdsel og mobilitet Jannicke B. Clarke i Vestland fylkeskommune tok del i lag med m.a. ordførarar/varaordførar frå kommunane Samnanger, Kvam, Ullensvang, Bjørnafjorden og Kvinnherad.

Tilbake