3/11/2019

Konferanse om E134: Tekonogi og samferdsle

Haukelivegen, Kongsbergregionen og Vegforum Øst-Vest står bak vegkonferansen på Kongsberg 18. november, der til dømes NTP 2022 - 2033 og korleis ny teknologi kan påverke samferdsleprosjekt er tema.
Les meir
3/11/2019

Nye Veier vil inkludere Haukeli-prosjekt

Det statlege vegselskapet Nye Veier meiner no at Haukelivegen sine prosjekt kan passe godt inn i arbeidet deira. Målet er at selskapet skal gjennomføre raskare og rimelegare bygging av store prosjekt.
Les meir
4/10/2019

Vil ha raskare byggestart på Haukeli

E134 Haukelivegen inviterte nyleg til busstur langs E134, frå vest til aust. Målet er å synleggjere at det trengs framskunding av byggestart på strekninga Vågslid - Røldal.
Les meir
12/6/2019

Inviterer til stormøte om Oslofjordprosjektet

12. juni blir det invitert til stormøte om Oslofjordforbindelsen E134 (tidlegare rv. 23) på Spikkestad. Blant føredragshaldarane er statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (FrP).
Les meir
12/3/2019

Vil ha innspel til Nasjonal transportplan

Samferdsledepartementet ynskjer no innspel frå fylkeskommunane, dei største bykommunane og Sametinget til korleis Nasjonal transportplan 2022-2033 bør sjå ut.
Les meir
12/3/2019

Stormøte om samferdsleprosjekt

E134 Haukelivegen deltek i slutten av mars på stormøte om samferdsleprosjekta på Vestlandet. Målet er at ein skal fremje potensialet prosjekta har for næringslivet og samfunnet i kommunane.
Les meir
17/12/2018

Neppe ny veg utan bompengar

Børge Skårdal i E134 Haukelivegen meiner bestemt at både Etne og Vindafjord må vere innstilt på ein viss bruk av bompengar for å kunne realisere Bakka-Solheim som ein del av E134.
Les meir