8/7/2020

Vegopning 3. juli for ny E134, Damåsen- Saggrenda

Fredag 3.juli vart ny E134 utanom Kongsberg opna av samferdselsminister Knut Arild Hareide
Les meir
16/6/2020

Mange nye styremedlemer etter GF i Vinje 4.juni

Stort oppmøte på selskapet si generalforsamling. Roald Aga Haug fekk attval som styreleiar for 2 nye år, medan Edvard Mæland vart valgt til ny nestleiar
Les meir
12/6/2020

NTP-fokus i Haukelivegen

Pål Kårbø er no godt i gang med leiarjobben i E134 Haukelivegen. Framover blir det viktig å følgje opp NTP-prosessane i eigarfylka, slår han fast.
Les meir
19/2/2020

Høyringsmøter om NTP

No er det fleire høyringsmøter for NTP-prosessane. E134 Haukelivegen AS deltek aktivt i møteserien.
Les meir
11/2/2020

Vegkonferanse med fokus på NTP

E134 Haukelivegen, Haugaland Vekst og Næringsforeningen Hauglandet arrangerer vegkonferanse for å setje søkjelys på kva som må til for å sikre ein ny og vintersikker fjellovergang mellom vest og aust.
Les meir
11/2/2020

Pål Kårbø ny dagleg leiar i E134 Haukelivegen

Tidlegare fylkesvaraordførar i Hordaland,Pål Kårbø (47) er tilsett som ny dagleg leiar i E 134 Haukelivegen AS.
Les meir
19/12/2019

Julehelsing frå Haukelivegen

Vi girer litt ned nokre dagar, og ønsker alle samarbeidspartnarar god jul og godt nytt år.
Les meir
12/12/2019

Ledig stilling: dagleg leiar i E134 Haukelivegen

E134 Haukelivegen søkjer no ny dagleg leiar. Ynskjer du å styrke arbeidet med å fronte E134 som den føretrekte aust-vestkorridoren? Søknadsfristen er 6.januar
Les meir
12/12/2019

Interessant vegkonferanse

Den 18. november blei det arrangert vegkonferanse i Kongsberg med fokus på E134. Konferansen vart arrangert av Haukelivegen , Kongsbergregionen og Veforum Øst-Vest.
Les meir
25/11/2019

Konferanse om E134: Teknologi og samferdsle

Haukelivegen, Kongsbergregionen og Vegforum Øst-Vest står bak vegkonferansen på Kongsberg 18. november, der til dømes NTP 2022 - 2033 og korleis ny teknologi kan påverke samferdsleprosjekt er tema.
Les meir
3/11/2019

Nye Veier vil inkludere Haukeli-prosjekt

Det statlege vegselskapet Nye Veier meiner no at Haukelivegen sine prosjekt kan passe godt inn i arbeidet deira. Målet er at selskapet skal gjennomføre raskare og rimelegare bygging av store prosjekt.
Les meir
4/10/2019

Vil ha raskare byggestart på Haukeli

E134 Haukelivegen inviterte nyleg til busstur langs E134, frå vest til aust. Målet er å synleggjere at det trengs framskunding av byggestart på strekninga Vågslid - Røldal.
Les meir
12/6/2019

Inviterer til stormøte om Oslofjordprosjektet

12. juni blir det invitert til stormøte om Oslofjordforbindelsen E134 (tidlegare rv. 23) på Spikkestad. Blant føredragshaldarane er statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (FrP).
Les meir
12/3/2019

Vil ha innspel til Nasjonal transportplan

Samferdsledepartementet ynskjer no innspel frå fylkeskommunane, dei største bykommunane og Sametinget til korleis Nasjonal transportplan 2022-2033 bør sjå ut.
Les meir
12/3/2019

Stormøte om samferdsleprosjekt

E134 Haukelivegen deltek i slutten av mars på stormøte om samferdsleprosjekta på Vestlandet. Målet er at ein skal fremje potensialet prosjekta har for næringslivet og samfunnet i kommunane.
Les meir
17/12/2018

Neppe ny veg utan bompengar

Børge Skårdal i E134 Haukelivegen meiner bestemt at både Etne og Vindafjord må vere innstilt på ein viss bruk av bompengar for å kunne realisere Bakka-Solheim som ein del av E134.
Les meir