15/11/2021
Endeleg program E-134-konferanse Notodden 18.november
Vi gler oss til spennande konferanse på Notodden 18.november i tidsrommet 09.15-15.15. No er programmet klart, og det er enno ledige plassar
Les meir
24/10/2021
Les meir
24/6/2021
Gode gjennomslag i vedteken NTP 2022-33
Regjeringa la fram sitt framlegg til NTP 19.mars 21. I dette framlegget var det lagt inn 4 større og 1 mindre prosjekt på E134 aust-vest. Stortinget la også inn 500 mill til oppstart Bakka - Solheim
Les meir
15/10/2020
Spennande Vegkonferanse på Notodden fredag 23.oktober
Samferdselsminister Knut Arild Hareide vert med ilag med viktige aktørar i politikk og næringsliv. Meld deg på her : https://forms.gle/KFxsxz6LAkofNazB9
Les meir
23/8/2020
5 kommunar står saman i kravet om KVU på arm til Bergen
Hardanger Industri, Hordalandsdiagonalen AS og E134 Haukelivegen AS arrangerte i fellesskap eit koronavenleg samferdselsmøte på Flesland tysdag 18.august.
Les meir
8/7/2020
Vegopning 3. juli for ny E134, Damåsen- Saggrenda
Fredag 3.juli vart ny E134 utanom Kongsberg opna av samferdselsminister Knut Arild Hareide
Les meir
16/6/2020
Mange nye styremedlemer etter GF i Vinje 4.juni
Stort oppmøte på selskapet si generalforsamling. Roald Aga Haug fekk attval som styreleiar for 2 nye år, medan Edvard Mæland vart valgt til ny nestleiar
Les meir
12/6/2020
NTP-fokus i Haukelivegen
Pål Kårbø er no godt i gang med leiarjobben i E134 Haukelivegen. Framover blir det viktig å følgje opp NTP-prosessane i eigarfylka, slår han fast.
Les meir
19/2/2020
Høyringsmøter om NTP
No er det fleire høyringsmøter for NTP-prosessane. E134 Haukelivegen AS deltek aktivt i møteserien.
Les meir
11/2/2020
Vegkonferanse med fokus på NTP
E134 Haukelivegen, Haugaland Vekst og Næringsforeningen Hauglandet arrangerer vegkonferanse for å setje søkjelys på kva som må til for å sikre ein ny og vintersikker fjellovergang mellom vest og aust.
Les meir
11/2/2020
Pål Kårbø ny dagleg leiar i E134 Haukelivegen
Tidlegare fylkesvaraordførar i Hordaland,Pål Kårbø (47) er tilsett som ny dagleg leiar i E 134 Haukelivegen AS.
Les meir
19/12/2019
Julehelsing frå Haukelivegen
Vi girer litt ned nokre dagar, og ønsker alle samarbeidspartnarar god jul og godt nytt år.
Les meir
12/12/2019
Ledig stilling: dagleg leiar i E134 Haukelivegen
E134 Haukelivegen søkjer no ny dagleg leiar. Ynskjer du å styrke arbeidet med å fronte E134 som den føretrekte aust-vestkorridoren? Søknadsfristen er 6.januar
Les meir
12/12/2019
Interessant vegkonferanse
Den 18. november blei det arrangert vegkonferanse i Kongsberg med fokus på E134. Konferansen vart arrangert av Haukelivegen , Kongsbergregionen og Veforum Øst-Vest.
Les meir
25/11/2019
Konferanse om E134: Teknologi og samferdsle
Haukelivegen, Kongsbergregionen og Vegforum Øst-Vest står bak vegkonferansen på Kongsberg 18. november, der til dømes NTP 2022 - 2033 og korleis ny teknologi kan påverke samferdsleprosjekt er tema.
Les meir
3/11/2019
Nye Veier vil inkludere Haukeli-prosjekt
Det statlege vegselskapet Nye Veier meiner no at Haukelivegen sine prosjekt kan passe godt inn i arbeidet deira. Målet er at selskapet skal gjennomføre raskare og rimelegare bygging av store prosjekt.
Les meir
4/10/2019
Vil ha raskare byggestart på Haukeli
E134 Haukelivegen inviterte nyleg til busstur langs E134, frå vest til aust. Målet er å synleggjere at det trengs framskunding av byggestart på strekninga Vågslid - Røldal.
Les meir
12/6/2019
Inviterer til stormøte om Oslofjordprosjektet
12. juni blir det invitert til stormøte om Oslofjordforbindelsen E134 (tidlegare rv. 23) på Spikkestad. Blant føredragshaldarane er statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (FrP).
Les meir
12/3/2019
Vil ha innspel til Nasjonal transportplan
Samferdsledepartementet ynskjer no innspel frå fylkeskommunane, dei største bykommunane og Sametinget til korleis Nasjonal transportplan 2022-2033 bør sjå ut.
Les meir
12/3/2019
Stormøte om samferdsleprosjekt
E134 Haukelivegen deltek i slutten av mars på stormøte om samferdsleprosjekta på Vestlandet. Målet er at ein skal fremje potensialet prosjekta har for næringslivet og samfunnet i kommunane.
Les meir
17/12/2018
Neppe ny veg utan bompengar
Børge Skårdal i E134 Haukelivegen meiner bestemt at både Etne og Vindafjord må vere innstilt på ein viss bruk av bompengar for å kunne realisere Bakka-Solheim som ein del av E134.
Les meir