12/3/2019

Vil ha innspel til Nasjonal transportplan

Samferdsledepartementet ynskjer no innspel frå fylkeskommunane, dei største bykommunane og Sametinget til korleis Nasjonal transportplan 2022-2033 bør sjå ut.
Les meir
12/3/2019

Stormøte om samferdsleprosjekt

E134 Haukelivegen deltek i slutten av mars på stormøte om samferdsleprosjekta på Vestlandet. Målet er at ein skal fremje potensialet prosjekta har for næringslivet og samfunnet i kommunane.
Les meir
17/12/2018

Neppe ny veg utan bompengar

Børge Skårdal i E134 Haukelivegen meiner bestemt at både Etne og Vindafjord må vere innstilt på ein viss bruk av bompengar for å kunne realisere Bakka-Solheim som ein del av E134.
Les meir