Haukelivegen bind saman
Ein moderne og vintersikker fjellovergang er førsteprioritet i utvikling av E134
les meir

Kvifor satsing på E134?

E134 mellom Drammen og Karmøy er ein del av det overordna vegnettet i Noreg, og den klart mest trafikkerte av aust-vest sambanda. For store delar av dei som brukar vegen er E134 i praksis einaste realistiske alternativ. I tillegg kjem fleire viktige sidegreiner inn på E134: RV 13 Oddadalen, RV13 frå Sandnes/Stavanger, RV9 frå Kristiansand/Setesdal, RV41 frå Kristiansand, FV40 som krysser E134 i Kongsberg og RV35 frå Hønefoss.
  • E134 blir brukt av ei stor befolkning
    På Sør-Vestlandet (Stavanger - Bergen) er det eit folketal på om lag 800.000 og rundt Oslofjorden ca 1.800.000. Mellom desse bur ca 80.000 i influensområdet langs E134.
  • E134 er ein svært viktig nasjonal transportkorridor
    Vegen bind saman naturlege arbeids-, bustads- og serviceregionar som søndre del av Vestland fylke, Haugalandet, Vest-Telemark, Notodden, Kongsberg og Drammen